Wydażenie

We wtorkowy poranek 23 sierpnia w kościele parafialnym w Żywocicach odprawiona została szczególna, dziękczynna Msza Św. połączona z pożegnaniem dotychczasowego proboszcza. Jak już wcześniej informowaliśmy, na mocy dekretu Biskupa Opolskiego z dnia 21.06.2016r. ks. Piotr Kamieniak, wieloletni proboszcz parafii w Żywocicach otrzymał nominację na funkcję proboszcza w parafii Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.

Część liturgiczna zakończona została uroczystym „Te Deum laudamus” za lata posługi duszpasterskiej ks. Piotra w Parafii Żywocice oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w Jego dalszej pracy. Potem licznie zgromadzeni Parafianie z widocznym wzruszeniem wysłuchali wielu podziękowań składanych za wieloletnią pracę duszpasterską w Żywocicach.

Poszczególne delegacje złożone z przedstawicieli: grona ministrantów i wspólnoty Dzieci Maryi, Rady Parafialnej, Rad Sołeckich z Żywocic i Pietni, Ochotniczej Straży Pożarnej z Żywocic, Ludowego Zespołu Sportowego, Koła Związku Kobiet Śląskich i Koła DFK Żywocice dziękowały za pełną wiary i oddania posługę kapłańską, za wszystkie sakramenty i błogosławieństwa, za życzliwość i wszelkie dobro uczynione dla innych. Parafianie dziękowali także za wszystkie dokonania w trosce o kościół materialny i jego otoczenie. Ponadto za liczne pielgrzymki, wyjazdy i sportową aktywność. Niezwykle wymowne i ujmujące były podziękowania skierowane do odchodzącego proboszcza przez wieloletniego „duchowego współpracownika” ks. emeryta Piusa Koniecznego.

Ks. Piotr Kamieniak 24 sierpnia odprawił już swoją pierwszą mszę w nowej parafii w Dobrodzieniu, która jest niemal czterokrotnie większa od żywocickiej i liczy niecałe 5000 mieszkańców. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły – parafialny pw. Św. Marii Magdaleny oraz drugi – pw. Św. Walentego; ponadto Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W obrębie należącym do parafii znajdują się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Rolniczych w Gosławicach, publiczne gimnazjum i trzy szkoły podstawowe.