Wydażenie

Odczytaniem dekretu Ordynariusza Opolskiego oraz przysięgą wiernego wypełniania urzędu nastąpiło kanoniczne wprowadzenie ks. dr Grzegorza Kublina na urząd nowego proboszcza w Żywocicach. Obrzędy liturgiczne poprowadził Dziekan Dekanatu Krapkowickiego ks. Radca Krzysztof Korgel.

W uroczystości, która odbyła się w niedzielę 11 września na popołudniowych nieszporach udział wzięli liczni goście, wśród nich przedstawiciele kurii diecezjalnej w Opolu, księża z dekanatu krapkowickiego, rodzice i rodzina nowego proboszcza. Obecny był też nowy rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu ks. dr hab Andrzej Anderwald, który zastąpił na tym stanowisku ks. Kublina.

W swoim dekrecie z dnia 21 czerwca 2016 r. Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. biskup Andrzej Czaja mianował ks. dr Grzegorza Kublina proboszczem naszej parafii z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prawa powszechnego i diecezjalnego. Zawarł także życzenia dla nowego proboszcza – aby posługa duszpasterska w nowej wspólnocie parafialnej była źródłem stałej radości i satysfakcji oraz przynosiła obfite owoce duchowe dla dobra powierzonego ludu Bożego.

Po odczytaniu dekretu, ks. dziekan Korgel na mocy upoważnienia i woli księdza biskupa dokonał uroczystego wprowadzenia w obowiązki proboszcza Parafii Św. Floriana w Żywocicach i przekazał mu władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Powierzył także dobro duchowe dusz nowo objętej parafii oraz jej stan materialny.

„Niech Duch Święty uzdolni cię do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań. Głoś słowo Boże, aby wierni umocnieni w wierze, nadziei i miłości wzrastali w Chrystusie. Gromadź swych parafian wokół ołtarza, aby wszyscy – starsi i młodzi, ubodzy i bogaci, gorliwi i obojętni religijnie – odnajdywali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę Ojcu” – życzył ks. Dziekan Korgel, i dodał – „z roztropnością i odpowiedzialnością wsłuchuj się w głos parafii, która przez wiele lat nabrała już tradycji i przyzwyczajeń. Odpowiedzialnie zarządzaj też dobrami materialnymi powierzonymi twej pieczy”.

Na zakończenie nabożeństwa nowego ks. proboszcza przywitali Alicja Bugajska, jako przedstawiciel Rady Parafialnej, sołtys Żywocic Szczepan Bryś oraz Sołtys Pietni Łukasz Stokłosa. W imieniu parafian złożyli przyrzeczenie, iż będą go wspierać modlitwą i radą, tak aby nowy proboszcz mógł się w parafii zadomowić. Po nich z życzeniami wystąpili przedstawiciele wspólnoty ministrantów i dzieci Maryi.

***

Ks. dr Grzegorz Kublin został wyświęcony w 2002 roku. Przez pierwsze cztery lata pełnił funkcję wikariusza w Zdzieszowicach, w parafii św. Antoniego. Kolejne cztery lata był wikariuszem w Raciborzu, w parafii św. Mikołaja. Dalej przez rok wikariuszem w Niemodlinie a następnie przez dwa lata wikariuszem w Jemielnicy. Od 2013 roku związany jest z Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, najpierw jako prefekt, a  od września 2015 jako rektor. Dekretem biskupa opolskiego z dnia 21.06.2016r. obowiązywać będzie od 24 sierpnia 2016. zastąpił w parafii w Żywocicach dotychczasowego proboszcza ks. Piotra Kamieniaka, który otrzymał nominację na funkcję proboszcza w parafii Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu.