Ważna informacja

Takiej reakcji należało się spodziewać. Wypowiedzi dwóch (?) Czytelników – Parafian w artykule „Proboszcz wraca do Żywocic” zamieszczonym na łamach ubiegłotygodniowych Nowin Krapkowickich spowodowała w Żywocicach i Pietni wielkie poruszenie oraz lawinę krytyki i protestów. Wiele osób z przedstawionymi wypowiedziami się nie absolutnie nie zgadza, wręcz nie kryją swojego oburzenia.

W dzisiejszym (27.06) wydaniu Nowin Krapkowickich opublikowano osobiste stanowisko kilku osób i grupy osób, które w dobitny sposób stają na straży dobrego imienia proboszcza ks. dr. Grzegorza Kublina.

Poniżej skan części str. 5 wydania 26/2017 (273) z dnia 27 czerwca 2017 Nowin Krapkowickich.