Informacja

Najbardziej naglącym i potrzebnym zadaniem do wykonania w Żywocicach jest obecnie dokończenie remontu nawierzchni ulicy Józefa. Choć przybyli na Zebranie Sołeckie mieszkańcy Żywocic zebrali się w piątkowy wieczór (15.09), aby uchwalić podział Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, to jednak tematyka bieżących potrzeb sołectwa zdominowały zebranie.

Mieszkańcy wykorzystali obecność wiceburmistrza Krapkowic Andrzeja Brzeziny, aby przedstawić  najbardziej nurtujące i naglące potrzeby miejscowości. Nie łatwo było radnemu i sołtysowi Szczepanowi Brysiowi a także wiceburmistrzowi Brzezinie odpowiadać na pytania o faktyczne powody pomijania Żywocic w tegorocznych inwestycjach drogowych. Innymi, ważnymi tematami poruszanymi w trakcie zebrania były plany gazyfikacji miejscowości oraz zagrożenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ulicy Krapkowickiej w obrębie piekarni i sklepu.

W zaproponowanym przez Radę Sołecką planie podziału Funduszu Sołeckiego na 2018 rok sporą część środków przeznaczono na działalność społeczno-kulturalną i organizację przedsięwzięć kulturalnych. Zaplanowano m.in. środki na organizację dożynek gminnych, noworocznego kolędowania na skwerze przy straży, spotkania mężczyzn z okazji Józefka, Dzień Kobiet, majówki czy też spotkania z okazji Marcina. Pozostała część środków przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego zostanie przeznaczonych na utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi; na utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych w Ligocie; na utrzymanie terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Średniej, na poprawę infrastruktury na terenie boiska sportowego w Żywocicach, na utrzymanie strony internetowej Żywocic. Ponadto zaplanowano zakup urządzeń i wyposażenia technicznego potrzebnego w czasie organizacji przedsięwzięć społeczno – kulturalnych oraz zakup tablic ogłoszeniowych. Łącznie podzielono przysługującą do wykorzystania kwotę 31.528 zł.