Ważna informacja

Nie czekają i biorą sprawę w swoje ręce.

Od zakończenia budowy kanalizacji minęło już 3 lata, a ulica Józefa na odcinku od ulicy Krapkowickiej do ulicy Średniej nie została jeszcze odnowiona. Co więcej, jej stan co roku się pogarsza. Pomimo starań Sołtysa i Radnego remont tej drogi jest ciągle przesuwany w czasie. Dlatego też mieszkańcy postanowili działać i przygotowali petycję.

W nieco ponad 48 godzin ponad 200 osób podpisało się pod wnioskiem w sprawie dokończenia remontu ulicy Józefa w Żywocicach. W czwartek 28.09 został on złożony za pośrednictwem Sołtysa i Radnego Szczepana Brysia do Burmistrza i Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Jak czytamy w petycji:

„Sołtys i Rada Sołecka Żywocic zwracają się imieniu wszystkich mieszkańców Żywocic z wnioskiem o ujęcie w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2018 remontu ulicy Józefa w Żywocicach, na odcinku od ulicy Krapkowickiej do ulicy Średniej, wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Średnią. Z dojazdu tą ulicą korzystają codziennie zarówno rodzice dowożący dzieci do szkoły i przedszkola, jak też osoby dojeżdżające do kościoła.

Obecny stan techniczny tego odcinka ulicy Józefa pozostawia wiele do życzenia: głębokie dziury, ubytki w nawierzchni, wyboje i spękania. Co więcej, stan tej drogi co roku się pogarsza. Niestety remonty cząstkowe i klejenie łata na łacie w tym przypadku już nie pomogą.

Stąd też składamy petycję o podjęcie działań zmierzających do wyremontowania nawierzchni tej drogi i poprawienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników i kierujących.”