News

Hala Sportowa w Żywocicach nosić będzie imię wybitnego sportowca, wieloletniego mieszkańca Żywocic śp. Norberta Mnicha. Wniosek zainicjowany przez grupę mieszkańców Żywocic zyskał aprobatę Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury, który podjął inicjatywę uchwałodawczą i przychylił się do wniosku mieszkańców. W czwartek 2 czerwca 2017r. Radni Rady Miejskiej podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie. W imieniu inicjatorów – bardzo serdecznie burmistrzowi i radnym dziękujemy. O dalszych szczegółach ceremonii nadania imienia hali sportowej oczywiście będziemy informować na bieżąco.