Informacja

O ile zmian w diecezji związanych z nowymi nominacjami na proboszczów oraz zmian pośród wikarych można się było spodziewać, o tyle takiej zmiany niewielu się mogło spodziewać. Nie mogło, gdyż sytuacja taka w diecezji opolskiej wydarzy się podobno po raz… drugi. 

Po niecałym roku od zmiany proboszcza w parafii św. Floriana w Żywocicach,  dekretem Biskupa Opolskiego z 13.06.2017 na urząd proboszcza w Żywocicach nominowano „nowego – starego” proboszcza ks. Piotra Kamieniaka. Obecny proboszcz ks. dr Grzegorz Kublin został mianowany proboszczem parafii Św. Antoniego w Luboszycach. Zmiany mają nastąpić z dniem 24 sierpnia.

Ze znanych nam jeszcze byłych parafian: Ks. Adam Jankowski –  został odwołany z funkcji wikariusza parafii Matki Bożej Bolesnej w Kędzierzynie-Koźlu (Kłodnicy) i mianowany proboszczem parafii Św. Urbana w Wędzinie; zaś Ks. Waldemar Musioł – został mianowany administratorem parafii Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu (z dniem 10 czerwca 2017 r.).