Informacja

Wstępne TAK dla ulicy Józefa. Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura uznał wniosek złożony przez ponad 150 mieszkańców Żywocic za zasadny i wpisał remont odcinka ulicy Józefa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Średnią do planu finansowego na rok 2018. Bardzo, bardzo dziękujemy. Liczymy także na dobrą wolę i życzliwość Radnych Rady Miejskiej podczas uchwalania budżetu na przyszły rok.