News

Prawie pięćdziesięcioosobowa grupa mieszkańców Żywocic uczestniczyła w Zagródczańskich Omłotach. To tradycyjny, rodzinny festyn organizowany przez Stowarzyszenie „Zagródcanie” i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej, w Gminie Mszana Dolna, w województwie małopolskim.

Z Zagórzanami mieszkańcy Żywocic nawiązali przyjacielskie kontakty przed paroma laty za sprawą pochodzącego z tej miejscowości a obecnego mieszkańca Żywocic Jana Kucharzaka. Trzykrotnie koncertowały już tutaj zarówno orkiestra, jak i tamtejszy zespól folklorystyczny. Przyszedł czas więc na przyjacielską, ale i artystyczną wymianę.

W trakcie niedzielnego festynu Szczepan Bryś, Sołtys Żywocic wraz z członkami Rady Sołeckiej przekazali w imieniu mieszkańców symboliczne bochenki chleba, dzieląc się dobrem tegorocznych plonów. Na stołach zawitał ponadto świeżutki i pachnący kołocz śląski. Zaś ze specjalnym koncertem w trakcie tej przyjacielskiej wizyty u Zagórzan wystąpiła żywocicka orkiestra Oder Blass Band. Wcześniej orkiestra towarzyszyła oprawie uroczystej Mszy Św. odprawionej w kaplicy MB Bolesnej na Zagródcu. Jak zapowiadają przedstawiciele obydwu miejscowości planowane są kolejne przedsięwzięcia dla rozwijania tych partnerskich kontaktów.