Informacja

Prawie pięćdziesiąt zainteresowanych osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie gazyfikacji Żywocic. Spotkanie zorganizowane zostało w poniedziałek 12.02.2018 przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę w szkole podstawowej w Żywocicach.

Kiedy? Co trzeba zrobić i przede wszystkim za ile będzie możliwe podłączenie do planowanej sieci gazowniczej w Żywocicach? To w skrócie najważniejsze pytania, które mieszkańcy bardzo dociekliwie zadawali przedstawicielom Polskiej Spółki Gazowniczej. W zawiązanej dyskusji wyczerpujących odpowiedzi udzielali między innymi Andrzej Brzezina, wiceburmistrz Krapkowic a ponadto Andrzej Witkowski, Kierownik Gazowni w Krapkowicach i Antoni Galla, szef tamtejszej komórki inwestycji. Z kolei Dariusz Grabowiecki, Specjalista ds. doradztwa energetycznego w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zachęcał do korzystania ze specjalnego sposobu finansowania wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne.

Przedstawiciele zakładu gazowniczego tłumaczyli mieszkańcom w jaki najprostszy sposób możliwe byłoby przyłączenie gospodarstw domowych do planowej sieci gazowniczej. Okazuje się, że po zebraniu kilkudziesięciu wstępnych deklaracji złożonych w formie wniosku o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej, dystrybutor gazu w Opolu dokona najpierw tzw. analizy opłacalności. Ma to ogromne znaczenie, gdyż w przypadku Żywocic wiązałoby się to z budową nowego odcinka gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjnej zlokalizowanej w Krapkowicach w okolicach ul. Prudnickiej. Z kolei Arnold Joszko, jeden ze współinicjatorów spotkania zachęcał do zorganizowania jeszcze jednego roboczego spotkania, tak aby mieszkańcy mieli trochę czasu na spokojną analizę swoich zamiarów inwestycyjnych, ale żeby także w miarę sprawnie zebrać stosowną ilość deklaracji. Pozwoliłoby to na rozpoczęcie jeszcze w bieżącym roku procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji, tak aby w roku 2019 możliwe byłoby rozpoczęcie budowy sieci rozdzielczej w samej miejscowości. Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowano na 24 marca.

Czy więc symboliczne słoneczko zawieszone w szkolnej sali za stołem prezydialnym zaświeci także dla planowanej inwestycji gazyfikacji Żywocic?