News

Mierzą jednocześnie kilka parametrów powietrza, ale pewnie w obecnym okresie najważniejsze z nich to poziom zawartości pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5. Tak, jeden z 20 czujników zainstalowanych na terenie Gminy Krapkowice dokonuje pomiaru także w Żywocicach. Monitoring on-line dostępny jest w specjalnej zakładce na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach http://powietrze.krapkowice.pl/ a także na stronie Żywocic, w zakładce: Czym oddychamy