Ważna informacja

Ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe i infrastruktury szkolnej a także przygotowania do tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się 25-26 sierpnia w Żywocicach. To tematyka spraw przedstawionych na bardzo rzeczowym i konstruktywnym spotkaniu Rady Sołeckiej w Żywocicach z Burmistrzem Krapkowic Andrzejem Kasiurą.

W spotkaniu udział wzięli także Dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury Aleksander Bernard oraz naczelnik Alfred Szewczyk i inspektor Anna Wojtala z Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono program dożynek, ustalono także trasę przemarszu korowodu oraz lokalizację imprezy wraz z zapleczem techniczno-organizacyjnym. W drugiej części Burmistrz Andrzej Kasiura zaprezentował Radzie Sołeckiej gotową dokumentację techniczną łącznika pomiędzy obiektem hali sportowej a budynkiem szkoły. Dokumentacja czeka już tylko na uzyskanie pozwolenia budowlanego. Zgodnie z założeniami, obiekt o długości ponad 26 metrów długości i powierzchni użytkowej ponad 100 m2, posiadać będzie dwa wejścia, jedno od strony przyszkolnego placu, drugie od strony boiska. Przy samym łączniku zaplanowano także dwa dodatkowe pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy i urządzenia pomocnicze.

Podsumowując wniosek mieszkańców zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Krapkowic przez p. Arnolda Joszko został zrealizowany. A więc bardzo oczekiwana, zwłaszcza przez rodziców i dzieci uczęszczających do naszej żywocickiej szkoły inwestycja, choć powoli, to nabiera bardzo realnego wymiaru.