News

Żywocice zdecydowały! W trakcie Zebranie Wiejskiego, które odbyło się w poniedziałek 25 marca, mieszkańcy Żywocic, zadecydowali, iż  funkcję Sołtysa obejmie Anna Wojtala, która schedę przejmie po swoim ojcu Szczepanie Brysiu.

To pierwsza w historii miejscowości kobieta, której mieszkańcy powierzyli tak ważne zadanie. Wybrano także nową 9-osobową Radę Sołecką, której Przewodniczącym został Tomasz Namysło. W skład rady wybrano ponadto: Hubert Gałeczka, Szczepan Bryś, Monika Kicka, Andrzej Namysło, Roman Olbrich, Jan Wieszołek, Kewin Dresler i Mateusz Niesporek.

W trakcie Zebrania Przewodniczący Rady Miejskiej Arnold Joszko i Burmistrz Andrzej Kasiura złożyli podziękowania ustępującemu sołtysowi. W dowód uznania za 25 lat pełnienia funkcji Sołtysa Szczepan Bryś uhonorowany został Honorowej Nagrody, której symbolem jest prawdopodobnie najstarszy budynek w Żywocicach, liczący około 300 lat żywocicki wiatrak.

Życzymy Pani Sołtys i całej Radzie Sołeckiej wielu ciekawych inspiracji, pomyślności i życzliwości ze strony Mieszkańców.

W trakcie zebrania poruszono wiele ważnych spraw dla mieszkańców. Radny Arnold Joszko poinformował o pozytywnym rozstrzygnięciu w sprawie planowanej gazyfikacji miejscowości, burmistrz Andrzej Kasiura poinformował o najbliższych planach związanych z budową łącznika przy szkole podstawowej oraz o planach budowy Mostu Południowego, który miałby zostać zlokalizowany pomiędzy Żywocicami a Obrowcem. Inne nurtujące mieszkańców tematy to między innymi możliwość zamontowania progów zwalniających na ul. Średniej w okolicach siłowni, konieczność zamontowania luster dla kierowców przy skrzyżowaniu ulicy Średniej i Zielonej oraz ulicy Józefa i Kozielskiej. Ponadto poprawa nawierzchni ulicy Krapkowickiej (drogi wojewódzkiej nr 416), jak też po raz kolejny zgłaszany problem niedziałającego monitoringu na tej ulicy. Zastrzeżenia wielu budziły zbyt mała ilość lamp oświetlających ulice, jak też w niektórych przypadkach ich złe podwieszenie na słupach.