Wydażenie

W piątek 29 marca 2019 w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanoniczna biskupa opolskiego. W tym roku wizytację przeprowadził ordynariusz opolski, ks. Biskup Andrzej Czaja. Najważniejszym punktem spotkania była wieczorna Msza św. w intencji wszystkich parafian poprzedzona uroczystym przywitaniem przez proboszcza, służbę liturgiczną i poczty sztandarowe przy schodach przed kościołem. W imieniu Rady parafialnej księdza biskupa powitali Alicja Bugajska i Andrzej Widerski. Tuż przed rozpoczęciem mszy przedstawiciel Rady Parafialnej Arnold Joszko przedstawił sprawozdanie z działań gospodarczych od czasu poprzedniej wizytacji biskupiej. A ta miała miejsce przed 6 laty, w roku 2013. Wtedy to nasza parafię wizytował ks. Biskup Paweł Stobrawa. O sprawach związanych z rozwojem duchowym wspólnoty opowiedział biskupowi proboszcz Piotr Kamieniak. Po Mszy św. w kościele odbyło się spotkanie z Radą Parafialną.

Sobota minęła wizytującemu żywocicką parafią biskupowi na mszy św. z udziałem wszystkich chorych i seniorów parafii, zakończonej udzieleniem błogosławieństwa lurdzkiego. W trakcie dalszego, popołudniowego pobytu w Żywocicach biskup Czaja spotkał się m.in. z członkami Róż Różańcowych, III Zakonu Św. Franciszka i Bractwa Św. Józefa, następnie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz z ministrantami i Dziećmi Marii.

***

Wizytacja biskupa odbywa się w każdej parafii średnio co 5 lat. Stanowi ona doskonałą okazję do pogłębienia kontaktów zarówno z duszpasterzami, jak i wiernymi oraz różnymi wspólnotami działającymi na terenie parafii. Wizytacja składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej a także już samej wizyty pasterskiej biskupa. Zakres wstępnej wizytacji kanonicznej dokonywanej przez przedstawicieli Kurii Diecezjalnej obejmuje wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem parafii od stanu i zabezpieczenia nieruchomości i innych dóbr materialnych, poprzez prowadzenie ksiąg parafialnych, dokumentacji katechetycznej, kartotek parafialnych, ksiąg inwentarzowych i rachunkowych, protokołów spotkań Rady Duszpasterskiej i wiele, wiele innych.