News

Rusza budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową. To pierwsza inwestycja w Gminie Krapkowice, która w całości zrealizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszy przekazanych gminie dwa miesiące temu.

Umowę na wykonanie inwestycji podpisali we wtorek 24 listopada wiceburmistrz Krapkowic Arnold Joszko oraz Gerard Gola, właściciel Firmy Inżynierskiej ALOG. Zadanie warte blisko 376.000 zł zrealizowane ma być do połowy listopada 2021 roku.

Obiekt ten, to bardzo oczekiwana przez społeczność szkolną i wiejską Żywocic inwestycja, czekają na nią zarówno same dzieci, jak i nauczyciele i rodzice” – mówi wiceburmistrz Joszko. Od oddania do użytku hali sportowej w 2012 roku minęło już 8 lat. Niestety pierwsze 5 lat trzeba było odczekać, ze względu na ograniczenia tzw. trwałości projektu – nie można było w zakresie łączenia obiektów nic zmienić, potem w budżecie gminy trudno było znaleźć wystarczające środki finansowe, żeby rozpocząć inwestycję. Przypomnę, że nasz kosztorys budowy łącznika opiewał na ponad pół miliona złotych. Teraz mamy dokumentację, ważne pozwolenie na budowę i co ważniejsze 100 procentowe zewnętrzne finansowanie, dzięki środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dodaje wiceburmistrz.

Z rozpoczęcia realizacji tego zadania nie kryje zadowolenia także dyrektor żywocickiej szkoły podstawowej Joanna Jeż. „Bardzo się cieszymy, że krok po kroku nasze oczekiwania dochodzą do skutku. To chodzi przecież o zdrowie naszych dzieci, które bez względu na pogodę, muszą na zajęcia wf-u przechodzić ze szkoły na zewnątrz do hali. Brakuje nam w obiekcie hali także miejsca na magazyn sprzętu sportowego. Pomogło osobiste zaangażowanie p. Arnolda Joszko, który był inicjatorem i wnioskodawcą wykonania projektu w ramach wniosku do Budżetu Obywatelskiego Krapkowic w roku 2017, a teraz także przychylne decyzje burmistrza Andrzeja Kasiury i Rady Miejskiej o przyznaniu środków na budowę” – mówi dyrektor J. Jeż.

Budowa łącznika z magazynem i pomieszczeniem pomocniczym o powierzchni całkowitej 135,41m² obejmuje także likwidację zadaszenia przed szkołą oraz wykonanie nowego głównego wejścia do łącznika, które będzie jednocześnie nowym, głównym wejściem do szkoły i hali, ponadto wykonanie rampy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, zarówno z przodu, jak i od strony boiska. Termin zakończenia całości zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ustalono na dzień 15.11.2021r., ze względu na poprawność procesu budowlanego zastrzeżono, że stan surowy otwarty tzn. wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji dachu, pokrycie dachu nastąpi w terminie do końca maja 2021.