News

Mieszkańcy Żywocice konkurują w dwóch konkursach o dwie nagrody, warte maksymalnie 25.000 zł.

Dzisiaj w Gmina Krapkowice gościliśmy powołaną przez Zarząd Województwo Opolskie Komisję Konkursu „Piękna Wieś Opolska – siła ludzi, siła miejsc!” Sołectwo prezentowało walory w kategorii „Najciekawszego Miejsca”, czyli przestrzeni na terenie miejscowości, wykonanego z udziałem mieszkańców, gdzie urządzono publicznie dostępną wiejską przestrzeń lub obiekt odzwierciedlający specyfikę wsi. Tu pierwsze miejsce warte jest 10.000 zł., więc Sołtys Anna Wojtala wraz z Radą Sołecką zaprezentowała miejsce przez mieszkańców bardzo lubiane. A to „Żywocicki Rynek”, współtworzący z wybudowaną nową remizą strażacką, przeszkloną gablotą z zabytkowym wozem oraz nieopodal położnym gniazdem bocianim, warty zauważenia zakątek Żywocic. Po krótkiej przerwie muzycznej przygotowanej przez dzieci w żywocickiej szkole podstawowej, mieszkańcy zaprezentowali Komisji miejsca zrealizowane i współfinansowane z funduszy zewnętrznych, czy też funduszu sołeckiego. W tej drugiej kategorii – Najpiękniejsza wieś – Debiut, pierwsze miejsce premiowane jest nagrodą w wysokości 15.000 zł.

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tej wizytacji, za pomoc, wsparcie, sprzątanie i przygotowanie poczęstunku razem z Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!

Ogłoszenie wyników 8 września podczas Dożynek Wojewódzkich. Czekamy z niecierpliwością