Informacja

Dzisiaj podsumowanie ubiegłego roku w jednostce OSP Żywocice, która w tym roku obchodzić będzie 135 urodziny. To jedna z dwóch najstarszych w powiecie. Jest jedną z najliczniejszych, na 101 członków aż 30 członków jest przeszkolonych i zawsze gotowych do wyjazdów. A tych w ubiegłym roku było 20. Co ważne, na każdy alarm udało się wyjechać w komplecie a do większości akcji stawiała się nawet podwójna obsada druhów.

Za tą codzienną gotowość do pomocy, za pozyskanie bardzo dużych środków na działalność i zaangażowanie w szkolenie „młodego narybku” Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura podziękował dzisiaj wszystkim Druhnom i Druhom.

To bardzo dobrze wróży na kolejne lata działalności. Szczególne podziękowania kierujemy dla wyróżnionych długoletnim stażem. Druh Ginter Bomba odebrał odznakę za 55 lat działalności a Druh Krzysztof Suchy za 50 lat. Serdecznie Wam Druhowie dziękujemy i gratulujemy!