Żywocicka OSP pod nowymi sterami


Żywocicka Ochotnicza Straż Pożarna pod nowymi sterami. Po 17 latach kierowania jednostką przez dh Arnolda Joszko, który z początkiem roku objął funkcję Wiceburmistrza Krapkowic, zarządzanie strażakami – ochotnikami w Żywocicach przejął nowy Prezes dh Sebastian Niesporek. Wczorajsze (17.01.2020) Walne Zebranie jednomyślnie zaakceptowało dokonane zmiany w zarządzie OSP, a symbolicznemu przekazaniu jednostki w nowe stery towarzyszyli m.in. Burmistrz Andrzej Kasiura, Komendant Powiatowy PSP brygadier Krzysztof Kuniec, Komendant Gminny OSP Damian Król, opiekun gminy z ramienia PSP mł. Kpt Paweł Lechociński i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w krapkowickim Urzędzie Miasta i Gminy Franciszek Glombica.

Nowemu Prezesowi Sebastianowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, wytrwałości i wielu sukcesów.

Nowy skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach ustalony został w następujący sposób.

  • Prezes – Sebastian Niesporek
  • Wiceprezes-naczelnik – Robert Joszko
  • II Wiceprezes – Kacper Stokłosa
  • Z-ca naczelnika – Kazimierz Lisik
  • Sekretarz – Anna Wojtala
  • Skarbnik – Aneta Nowak
  • Gospodarz – Robert Chmura
  • Kronikarz – Adriana Malina

W szkole bez zmian, w przedszkolu zmiana


Wczoraj (29.08) w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach odbyło się spotkanie burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury z dyrektorami szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkoli. W trakcie spotkania burmistrz wręczył nominacje nowo powołanym dyrektorom.

I tak od 1.09.2018 r. żywocicką podstawówką pokieruje dotychczasowa dyrektor Joanna Jeż, która po wygranym konkursie otrzymała wczoraj nominację na stanowisko Dyrektora PSP w Żywocicach. W związku z zakończeniem kadencji dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach Joanna Kucharska otrzymała z rąk burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury podziękowania za zaangażowanie i twórczą pracę na stanowisku kierownika jednostki oświatowej. Od 1 września obowiązki dyrektora pełnić będzie Barbara Szczerska, zatrudniona na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Obydwu Dyrektorom życzymy pomyślności, radości z pełnienia powierzonych obowiązków, ale przede wszystkim zadowolenia z pracy wychowawczo-dydaktycznej i zaufania ze strony dzieci i rodziców.

Nowy sprzęt dla strażaków


Nowoczesny, trójfazowy agregat prądotwórczy o mocy 7 kW o wartości ponad 5 tys. zł trafił dzisiaj do strażaków ochotników z OSP Żywocice. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przekazał prezesowi Arnoldowi Joszko sprzęt do działań ratowniczych, współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wnioskodawcą i współfinansującym zakup sprzętu była także Gmina Krapkowice.  Do innych jednostek gminy trafił sprzęt w postaci 5 agregatów prądotwórczych, defibrylator, 3 zestawy ratownictwa medycznego wraz z deskami, dwie poduszki wysokociśnieniowe oraz szyny typu Kramera.

Wyróżnienie dla sołtysa Brysia


Sołtys Żywocic, Szczepan Bryś został wyróżniony w trakcie uroczystej Gali w Filharmonii Opolskiej dla najdłuższych stażem sołtysów.

Takie wyróżnienie Szczepanowi Brysiowi się z pewnością należało. Brawo i serdeczne gratulacje. Dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Buła i władzom samorządowym Województwa Opolskiego za docenienie naszego mieszkańca i sołtysa. Piastuje z powodzeniem funkcję Sołtysa Żywocic, jako szesnasty sołtys z kolei i to nieprzerwanie od 24 lat. I choć na razie najdłuższa „kadencja” w nowożytnej historii naszej miejscowości należy do Johanna Pieczyka, który przewodniczył sołectwu aż przez 33 lata (1873-1906), to przecież kolejne wybory już za rok. Panie Szczepanie, życzymy wiele zdrowia, sił i wytrwałości.

Docenili działalność Żywocickiej OSP


Są przeszkoleni i zawsze gotowi do niesienia pomocy. Teraz będą przygotowani także do udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia. Do strażaków z OSP Żywocice trafił właśnie nowy zestaw ratownictwa medycznego z torbą PSP R1 z wyposażeniem, deską ortopedyczną oraz szynami Kramera. Ponadto nowoczesna pompa zanurzeniowa o wysokiej wydajności, która wypompowuje ponad 1000 litrów wody w ciągu 1 minuty. Taki sprzęt przekazał strażakom w trakcie Walnego Zebrania (24 lutego) w imieniu burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury, wiceburmistrz Romuald Haraf. Ale to nie koniec. Dzięki dofinansowaniu z firm ubezpieczeniowych i gminy Krapkowice oraz środkom zebranym z 1% podatku od życzliwych mieszkańców, strażacy zakupili dodatkowo dwa komplety ubrań ochronnych, trzy komplety mundurów wyjściowych oraz inny sprzęt p.poż. za łączną kwotę 6,5 tys. zł.

Przekazanie sprzętu miało miejsce na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w trakcie którego członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium za miniony 2017 rok.

Pierwsze spotkanie w sprawie gazyfikacji Żywocic


Prawie pięćdziesiąt zainteresowanych osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie gazyfikacji Żywocic. Spotkanie zorganizowane zostało w poniedziałek 12.02.2018 przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę w szkole podstawowej w Żywocicach.

Kiedy? Co trzeba zrobić i przede wszystkim za ile będzie możliwe podłączenie do planowanej sieci gazowniczej w Żywocicach? To w skrócie najważniejsze pytania, które mieszkańcy bardzo dociekliwie zadawali przedstawicielom Polskiej Spółki Gazowniczej. W zawiązanej dyskusji wyczerpujących odpowiedzi udzielali między innymi Andrzej Brzezina, wiceburmistrz Krapkowic a ponadto Andrzej Witkowski, Kierownik Gazowni w Krapkowicach i Antoni Galla, szef tamtejszej komórki inwestycji. Z kolei Dariusz Grabowiecki, Specjalista ds. doradztwa energetycznego w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zachęcał do korzystania ze specjalnego sposobu finansowania wymiany starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne.

Przedstawiciele zakładu gazowniczego tłumaczyli mieszkańcom w jaki najprostszy sposób możliwe byłoby przyłączenie gospodarstw domowych do planowej sieci gazowniczej. Okazuje się, że po zebraniu kilkudziesięciu wstępnych deklaracji złożonych w formie wniosku o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej, dystrybutor gazu w Opolu dokona najpierw tzw. analizy opłacalności. Ma to ogromne znaczenie, gdyż w przypadku Żywocic wiązałoby się to z budową nowego odcinka gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjnej zlokalizowanej w Krapkowicach w okolicach ul. Prudnickiej. Z kolei Arnold Joszko, jeden ze współinicjatorów spotkania zachęcał do zorganizowania jeszcze jednego roboczego spotkania, tak aby mieszkańcy mieli trochę czasu na spokojną analizę swoich zamiarów inwestycyjnych, ale żeby także w miarę sprawnie zebrać stosowną ilość deklaracji. Pozwoliłoby to na rozpoczęcie jeszcze w bieżącym roku procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji, tak aby w roku 2019 możliwe byłoby rozpoczęcie budowy sieci rozdzielczej w samej miejscowości. Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowano na 24 marca.

Czy więc symboliczne słoneczko zawieszone w szkolnej sali za stołem prezydialnym zaświeci także dla planowanej inwestycji gazyfikacji Żywocic?

Nagrodzeni w plebiscycie TK


Takie wiadomości bardzo lubimy przekazywać. W zakończonej właśnie Gali rozdania nagród w Plebiscytach organizowanych przez Tygodnik Krapkowicki i Stowarzyszenie Fair Play nagrodzono aż dwóch mieszkańców Żywocic. W konkursie na Najpopularniejszego Nauczyciela II miejsce zajął Pan Józef Gielnik, zaś w konkursie na Najpopularniejszego Proboszcza również II miejsce zajął ks. Piotr Kamieniak, proboszcz parafii pw. Św. Floriana w Żywocicach. Pod nieobecność ks. Piotra nagrodę w Jego imieniu odebrał… organista Pan Józef Gielnik. Serdecznie gratulujemy.