Walne zebranie w OSP


Dzisiaj podsumowanie ubiegłego roku w jednostce OSP Żywocice, która w tym roku obchodzić będzie 135 urodziny. To jedna z dwóch najstarszych w powiecie. Jest jedną z najliczniejszych, na 101 członków aż 30 członków jest przeszkolonych i zawsze gotowych do wyjazdów. A tych w ubiegłym roku było 20. Co ważne, na każdy alarm udało się wyjechać w komplecie a do większości akcji stawiała się nawet podwójna obsada druhów.

Za tą codzienną gotowość do pomocy, za pozyskanie bardzo dużych środków na działalność i zaangażowanie w szkolenie „młodego narybku” Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura podziękował dzisiaj wszystkim Druhnom i Druhom.

To bardzo dobrze wróży na kolejne lata działalności. Szczególne podziękowania kierujemy dla wyróżnionych długoletnim stażem. Druh Ginter Bomba odebrał odznakę za 55 lat działalności a Druh Krzysztof Suchy za 50 lat. Serdecznie Wam Druhowie dziękujemy i gratulujemy!

Żywocicka OSP pod nowymi sterami


Żywocicka Ochotnicza Straż Pożarna pod nowymi sterami. Po 17 latach kierowania jednostką przez dh Arnolda Joszko, który z początkiem roku objął funkcję Wiceburmistrza Krapkowic, zarządzanie strażakami – ochotnikami w Żywocicach przejął nowy Prezes dh Sebastian Niesporek. Wczorajsze (17.01.2020) Walne Zebranie jednomyślnie zaakceptowało dokonane zmiany w zarządzie OSP, a symbolicznemu przekazaniu jednostki w nowe stery towarzyszyli m.in. Burmistrz Andrzej Kasiura, Komendant Powiatowy PSP brygadier Krzysztof Kuniec, Komendant Gminny OSP Damian Król, opiekun gminy z ramienia PSP mł. Kpt Paweł Lechociński i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w krapkowickim Urzędzie Miasta i Gminy Franciszek Glombica.

Nowemu Prezesowi Sebastianowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, wytrwałości i wielu sukcesów.

Nowy skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach ustalony został w następujący sposób.

  • Prezes – Sebastian Niesporek
  • Wiceprezes-naczelnik – Robert Joszko
  • II Wiceprezes – Kacper Stokłosa
  • Z-ca naczelnika – Kazimierz Lisik
  • Sekretarz – Anna Wojtala
  • Skarbnik – Aneta Nowak
  • Gospodarz – Robert Chmura
  • Kronikarz – Adriana Malina

W szkole bez zmian, w przedszkolu zmiana


Wczoraj (29.08) w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach odbyło się spotkanie burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury z dyrektorami szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkoli. W trakcie spotkania burmistrz wręczył nominacje nowo powołanym dyrektorom.

I tak od 1.09.2018 r. żywocicką podstawówką pokieruje dotychczasowa dyrektor Joanna Jeż, która po wygranym konkursie otrzymała wczoraj nominację na stanowisko Dyrektora PSP w Żywocicach. W związku z zakończeniem kadencji dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach Joanna Kucharska otrzymała z rąk burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury podziękowania za zaangażowanie i twórczą pracę na stanowisku kierownika jednostki oświatowej. Od 1 września obowiązki dyrektora pełnić będzie Barbara Szczerska, zatrudniona na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Obydwu Dyrektorom życzymy pomyślności, radości z pełnienia powierzonych obowiązków, ale przede wszystkim zadowolenia z pracy wychowawczo-dydaktycznej i zaufania ze strony dzieci i rodziców.

Nowy sprzęt dla strażaków


Nowoczesny, trójfazowy agregat prądotwórczy o mocy 7 kW o wartości ponad 5 tys. zł trafił dzisiaj do strażaków ochotników z OSP Żywocice. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przekazał prezesowi Arnoldowi Joszko sprzęt do działań ratowniczych, współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wnioskodawcą i współfinansującym zakup sprzętu była także Gmina Krapkowice.  Do innych jednostek gminy trafił sprzęt w postaci 5 agregatów prądotwórczych, defibrylator, 3 zestawy ratownictwa medycznego wraz z deskami, dwie poduszki wysokociśnieniowe oraz szyny typu Kramera.

Wyróżnienie dla sołtysa Brysia


Sołtys Żywocic, Szczepan Bryś został wyróżniony w trakcie uroczystej Gali w Filharmonii Opolskiej dla najdłuższych stażem sołtysów.

Takie wyróżnienie Szczepanowi Brysiowi się z pewnością należało. Brawo i serdeczne gratulacje. Dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Buła i władzom samorządowym Województwa Opolskiego za docenienie naszego mieszkańca i sołtysa. Piastuje z powodzeniem funkcję Sołtysa Żywocic, jako szesnasty sołtys z kolei i to nieprzerwanie od 24 lat. I choć na razie najdłuższa „kadencja” w nowożytnej historii naszej miejscowości należy do Johanna Pieczyka, który przewodniczył sołectwu aż przez 33 lata (1873-1906), to przecież kolejne wybory już za rok. Panie Szczepanie, życzymy wiele zdrowia, sił i wytrwałości.

Docenili działalność Żywocickiej OSP


Są przeszkoleni i zawsze gotowi do niesienia pomocy. Teraz będą przygotowani także do udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia. Do strażaków z OSP Żywocice trafił właśnie nowy zestaw ratownictwa medycznego z torbą PSP R1 z wyposażeniem, deską ortopedyczną oraz szynami Kramera. Ponadto nowoczesna pompa zanurzeniowa o wysokiej wydajności, która wypompowuje ponad 1000 litrów wody w ciągu 1 minuty. Taki sprzęt przekazał strażakom w trakcie Walnego Zebrania (24 lutego) w imieniu burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury, wiceburmistrz Romuald Haraf. Ale to nie koniec. Dzięki dofinansowaniu z firm ubezpieczeniowych i gminy Krapkowice oraz środkom zebranym z 1% podatku od życzliwych mieszkańców, strażacy zakupili dodatkowo dwa komplety ubrań ochronnych, trzy komplety mundurów wyjściowych oraz inny sprzęt p.poż. za łączną kwotę 6,5 tys. zł.

Przekazanie sprzętu miało miejsce na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w trakcie którego członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach jednomyślnie udzielili zarządowi absolutorium za miniony 2017 rok.