O przedszkolu


Pierwsze przedszkole zostało założone w latach 1932-1933. Budynek przedszkola został zbombardowany w czasie działań II wojny światowej 17 grudnia 1944 roku. Ponieważ była to niedziela i w budynku nikogo nie było, więc nikt nie zginął. Następnie przez parę lat jeden z największych gospodarzy użyczył w swoim domu dwa pokoje, które przeznaczono na pracę z dziećmi przedszkolnymi. Później, gdy coraz więcej dzieci uczęszczało do przedszkola, szkoła wydzieliła dwa pomieszczenia na sale przedszkolne. 

Do 1964 roku dzieci uczęszczały do przedszkola, które mieściło się w szkole. W lutym 1964 roku oddano nowy budynek przedszkolny w odległości około 100 metrów od szkoły. Wybudowano go w ramach akcji „Tysiąc szkół na 1000-lecie”. 

Budynek położony jest prawie w centrum Żywocic, przy ulicy Średniej. Otoczony jest ogromnym ogrodem, którego duża część zajmuje plac zabaw, wyposażony w bardzo dobry sprzęt do ćwiczeń sportowych i zabaw na świeżym powietrzu. Wewnątrz budynku, oprócz części gospodarczej, znajdują się cztery sale do zajęć i zabaw dla dzieci (każda około 60 m2), bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne i przeróżne zabawki. Przy każdej sali znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb małych dzieci. Wszystkie pomieszczenia są przestronne, bogato ozdobione wycinankami i sztukaterią ludową. Meble są nowoczesne i kolorowe, a zarazem dostosowane do wieku dzieci w danej grupie. W każdej sali jest sprzęt audiowizualny. Utworzono wiele kącików do twórczej działalności dziecka. Ozdobą przedszkola jest kącik regionalny z akcesoriami wyszukanymi z wiejskich strychów przez dzieci, rodziców i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Aktualnie do przedszkola uczęszcza 83 dzieci w wieku 3-6 lat z Żywocic oraz z okolicznych wiosek Pietni, Żużeli i Ligoty Krapkowickiej. Dzieci dowożone są autobusem pod opieką rodziców i opiekunki dzieci szkolnych. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały czynne od 730-1430 i dwa od 800-1300

Placówka pracuje bez przerw feryjnych od 1 września do 30 czerwca. W lipcu przedszkole jest nieczynne. W czasie pobytu dzieci korzystają z dwóch posiłków śniadania i obiadu. Oferta edukacyjna przedszkola wzbogacona jest dodatkowymi zajęciami dla dzieci. Są to zajęcia z języka niemieckiego, z rytmiki, z religii  i logopedii. Placówka zatrudnia pięć nauczycielek w pełnym wymiarze godzin. Dwie z nich mają ukończone studia na Uniwersytecie Opolskim, dwie kończą w tym roku studia na tymże uniwersytecie, a jedna z nich ma ukończone studium nauczycielskie. Dodatkowo w niepełnym wymiarze godzin pracuje jeszcze pięć nauczycielek. Cztery z nich mają ukończone studia wyższe, a jedna obecnie studiuje.  Nauczyciele stale doskonalą pracę poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji na różnorodnych kursach i warsztatach. 

Przedszkole uczestniczy we wszystkich masowych konkursach i turniejach, organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach. Corocznie startują w Gminnych Turniejach Sportowych Przedszkoli, zdobywając tam wyróżnienia i nagrody. Prace plastyczne wychowanków biorą również udział w różnorodnych konkursach plastycznych, zdobywając wyróżnienia i pierwsze miejsca. W ciągu całego roku, oprócz zajęć na terenie placówki nauczycielki organizują dla swoich wychowanków szereg imprez dydaktyczno-wychowanych poza przedszkolem. 

Dzieci wyjeżdżają regularnie na spektakle do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora i uczestniczą w imprezach organizowanych przez Krapkowicki Ośrodek Kultury i Szkołę Muzyczną. Przy dużym zaangażowaniu rodziców biorą udział w licznych wycieczkach krajoznawczych na terenie naszego województwa. Przedszkole oprócz tego, że spełnia funkcję wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, jest także instytucją kulturalno-oświatową na wsi.

Wyrazem wzorowych stosunków, jakie panują między personelem przedszkola, a rodzicami, są organizowane wspólnie od lat coroczne „Letnie Festyny w Przedszkolu”, które oprócz celów finansowych, mają wspaniały aspekt integracyjny dla społeczności.

Dyrektorem jest Pani Joanna Kucharska

Kontakt:

Przedszkole Publiczne w Żywocicach 

ul. Średnia 19 

47 – 300 Krapkowice/Żywocice 

Tel. 77/4 661 318