Szkoła dawniej i dziś


Pierwsze wzmianki o szkolnictwie w Żywocicach pochodzą z XIX wieku. Pierwsza szkoła mieściła się przy ul. Kozielskiej, w miejscu dzisiejszej posesji Państwa Wieszołek. Kupiony na licytacji budynek przeznaczono na szkołę, aby dzieci z Żywocic nie musiały chodzić do szkoły w Krapkowicach. Od 1840 roku nauczycielem był Joseph Wanke. W latach następnych nauka przeniesiona została do wybudowanego w 1853 roku budynku szkolnego, w którym znajdowały się cztery klasy. 

Na początku XX wieku do szkoły chodziły także dzieci ze wsi Pietna. Wobec coraz większej liczby uczniów, w roku 1914 budynek szkolny przebudowano. W czasie przebudowy nauka odbywała się w domu przy obecnej ul. Łąkowej. Do zakończenia II Wojny Światowej szkoła w Żywocicach była szkołą niemiecką. Po wojnie powołano na jej miejsce polską Szkołę Powszechną, do której w 1962 roku uczęszczały także dzieci z Ligoty Krapkowickiej.

W roku 1968 rozpoczęto w Żywocicach budowę nowego budynku szkolnego. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 28. 09. 1969 roku. Uchwałą Rady Pedagogicznej i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Opolu, zatwierdzono nadanie szkole imienia wietnamskiego bohatera – Ho-Chi-Minha. W roku 1979, w Szkole Podstawowej im Ho-Chi-Minha w Żywocicach rozpoczęły naukę dzieci z kolejnej miejscowości – wsi Żużela.

W roku 1990 szkoła przestała nosić imię patrona, pozostając Szkołą Podstawową w Żywocicach. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku placówka przyjęła nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach. W tym samym roku szkoła rozpoczęła starania o nadanie jej imienia nowego patrona – papieża Polaka – Jana Pawła II. Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26. 02. 2002 roku, szkole nadano imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole patrona odbyła się 17. 10. 2002 roku. Od tego dnia pełna nazwa placówki, to Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach. 

Szkoła jest budynkiem dwu kondygnacyjnym. Na parterze znajdują się dwie sale lekcyjne, biblioteka gminna, świetlica ze stołówką, gabinet dyrektora, sekretariat oraz zastępcza sala gimnastyczna i skład sprzętu sportowego. Na piętrze znajduje się pięć sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka szkolna, pokój nauczycielski i gabinet lekarski. Sanitariaty i szatnie przyklasowe znajdują się na obu kondygnacjach. Na terenie działki przyszkolnej znajduje się plac przedwejściowy, podwórze gospodarcze, plac rekreacyjny, ogródki szkolne i zespól urządzeń sportowych – boisko do siatkówki, asfaltowe boisko do piłki ręcznej, skocznia uniwersalna i bieżnia. Wzdłuż granic działki i między jej częściami urządzono pasy roślinne.

Dyrektorem szkoły jest Pani Joanna Jeż.

Kontakt: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach

ul. Średnia 48

47 – 300 Żywocice

tel./faks: 77 46 61 733

e-mail: psp-zywocice@wp.pl

http:// sp_zywocice.wodip.opole.pl