Informacja

Tematyka spraw związanych z budową kanalizacji na terenie Żywocic zdominowała Zebranie Wiejskie, które odbyło się w poniedziałek 10 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach. Wśród gości zaproszonych przez Sołtysa Szczepana Brysia byli m.in. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Prezes spółki WiK Jerzy Delewicz a także naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i inwestycji UMiG w Krapkowicach Władysław Wojtkiewicz.

Bardzo licznie zebrani mieszkańcy byli żywo zainteresowani postępem prac przy budowie II etapu kanalizacji na terenie miejscowości. Często pojawiały się też bardzo szczegółowe pytania odnośnie możliwości i sposobu podłączania się do już oddanych do użytkowania kolektorów. Mieszkańcy pytali m.in. o rozbieżności co do ustaleń z projektantami a faktycznie wykorzystywaną dokumentacją techniczno-projektową, o to, czy zachodzi konieczność instalacji na terenie swoich posesji dodatkowych studzienek przyłączeniowych, o sposób rozliczania się za energię elektryczną zużytą przez budowane przepompownie. W ostatnim punkcie zebrania omówiono zasady zgłaszania posiadanych zbiorników bezodpływowych do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy. Informujemy mieszkańców o konieczności zgłaszania posiadanych zbiorników bezodpływowych. Zgłoszenia powinni dokonać bezwględnie wszyscy właściciele nieruchomości posiadający takie zbiorniki, a których budynki nie są podłączone jeszcze do kanalizacji. Poniżej do pobrania druk takiego zgłoszenia. Po wypełnieniu i podpisaniu formularz należy dostarczyć (przesłać) do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przekazać Sołtysowi, który zobowiązał się także do ich zbierania.

Podsumowując zebranie Burmistrz Andrzej Kasiura zachęcał do bezpośredniego kontaktu z kierownictwem spółki WiK lub też w wydziale urzędu we wszelkich sprawach, które mogą mieszkańców nurtować w sprawach gospodarki wodno-ściekowej.