Piękna Wieś Opolska – siła ludzi, siła miejsc!


Mieszkańcy Żywocice konkurują w dwóch konkursach o dwie nagrody, warte maksymalnie 25.000 zł.

Dzisiaj w Gmina Krapkowice gościliśmy powołaną przez Zarząd Województwo Opolskie Komisję Konkursu „Piękna Wieś Opolska – siła ludzi, siła miejsc!” Sołectwo prezentowało walory w kategorii „Najciekawszego Miejsca”, czyli przestrzeni na terenie miejscowości, wykonanego z udziałem mieszkańców, gdzie urządzono publicznie dostępną wiejską przestrzeń lub obiekt odzwierciedlający specyfikę wsi. Tu pierwsze miejsce warte jest 10.000 zł., więc Sołtys Anna Wojtala wraz z Radą Sołecką zaprezentowała miejsce przez mieszkańców bardzo lubiane. A to „Żywocicki Rynek”, współtworzący z wybudowaną nową remizą strażacką, przeszkloną gablotą z zabytkowym wozem oraz nieopodal położnym gniazdem bocianim, warty zauważenia zakątek Żywocic. Po krótkiej przerwie muzycznej przygotowanej przez dzieci w żywocickiej szkole podstawowej, mieszkańcy zaprezentowali Komisji miejsca zrealizowane i współfinansowane z funduszy zewnętrznych, czy też funduszu sołeckiego. W tej drugiej kategorii – Najpiękniejsza wieś – Debiut, pierwsze miejsce premiowane jest nagrodą w wysokości 15.000 zł.

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tej wizytacji, za pomoc, wsparcie, sprzątanie i przygotowanie poczęstunku razem z Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY!

Ogłoszenie wyników 8 września podczas Dożynek Wojewódzkich. Czekamy z niecierpliwością

Studnia Św. Floriana


Tego się na pewno nie spodziewaliście. W tym roku w miejsce wielkanocnych życzeń, publikujemy specjalnie dla Was serdeczne ❤️❤️ podziękowania mieszkańców wioski Natchibore w Togo, w Afryce. Wdzięcznych za ufundowanie przez Parafia św. Floriana w Żywocicach studni Św. Floriana, tak bardzo cennej na tym kontynencie. Tam dzięki nam też mają Wesołe Święta.

Zobaczcie koniecznie.

Życzenia świąteczne ks. Biskupa Waldemara Musioła


Życzę wszystkim, by Boży pokój, ten pokój, którego źródłem jest przychodzący na świat Bóg, wypełnił serca wszystkich i owocował w codziennym życiu. To świąteczne życzenia i serdeczności, które przekazał w betlejemską noc w kościele w Żywocicach, wikariusz generalny diecezji opolskiej

ks. biskup Waldemar Musioł.

Inwestycja już przekazana dzieciom


Nie wszystkie prezenty da się wycenić, ale ten kosztował ponad 414 tysięcy złotych, a jego przygotowanie trwało ponad sześć miesięcy. Choć tak naprawdę nie o wartość tu chodzi, a o poprawę warunków dla młodych mieszkańców gminy. Dzisiaj, w Dzień Dziecka (1.06.2021) Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i jego zastępca Arnold Joszko oficjalnie przekazali społeczności szkolnej łącznik między Publiczną Szkołą Podstawową a halą sportową w Żywocicach.

„To dla nas bardzo ważna inwestycja, która będzie miała bardzo duży wpływ na naszą szkolną codzienność. Do tej pory bez względu na pogodę, dzieci musiały na zajęcia wf-u przechodzić ze szkoły na zewnątrz do hali. Teraz to się stanowczo zmieni – mówiła dyrektor szkoły Joanna Jeż.

Łącznik pełni teraz także funkcję nowego wejścia do szkoły i hali. Inwestycja zakończona została prawie pół roku przed planowanym terminem. Jej koszt to ponad 414 830 tysięcy złotych. Środki w całości pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dokumentacja projektowa budowy łącznika, zgłoszona została przez mieszkańców w ramach  Budżetu Obywatelskiego a sfinansowana została kosztem 16.605 zł przez Gminę Krapkowice.

Życzenia i podziękowania ks. Proboszcza


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w niełatwym dla nas czasie trwającej epidemii, która oddziela nas od siebie, życzę, wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz Błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku 2021.

ks. Proboszcz

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Ofiarodawcom dzięki, którym mamy nowe organy, prospekt organowy i nagłośnienie w naszym kościele. Niech służą nam, jak najdłużej w jeszcze lepszym chwaleniu Pana Boga, za wszelkie Łaski i Dobro, które od Niego otrzymujemy.

Za każdą ofiarę przeznaczoną na ten cel Bóg zapłać.

Ważna dla Żywocic inwestycja


Rusza budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową. To pierwsza inwestycja w Gminie Krapkowice, która w całości zrealizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszy przekazanych gminie dwa miesiące temu.

Umowę na wykonanie inwestycji podpisali we wtorek 24 listopada wiceburmistrz Krapkowic Arnold Joszko oraz Gerard Gola, właściciel Firmy Inżynierskiej ALOG. Zadanie warte blisko 376.000 zł zrealizowane ma być do połowy listopada 2021 roku.

Obiekt ten, to bardzo oczekiwana przez społeczność szkolną i wiejską Żywocic inwestycja, czekają na nią zarówno same dzieci, jak i nauczyciele i rodzice” – mówi wiceburmistrz Joszko. Od oddania do użytku hali sportowej w 2012 roku minęło już 8 lat. Niestety pierwsze 5 lat trzeba było odczekać, ze względu na ograniczenia tzw. trwałości projektu – nie można było w zakresie łączenia obiektów nic zmienić, potem w budżecie gminy trudno było znaleźć wystarczające środki finansowe, żeby rozpocząć inwestycję. Przypomnę, że nasz kosztorys budowy łącznika opiewał na ponad pół miliona złotych. Teraz mamy dokumentację, ważne pozwolenie na budowę i co ważniejsze 100 procentowe zewnętrzne finansowanie, dzięki środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dodaje wiceburmistrz.

Z rozpoczęcia realizacji tego zadania nie kryje zadowolenia także dyrektor żywocickiej szkoły podstawowej Joanna Jeż. „Bardzo się cieszymy, że krok po kroku nasze oczekiwania dochodzą do skutku. To chodzi przecież o zdrowie naszych dzieci, które bez względu na pogodę, muszą na zajęcia wf-u przechodzić ze szkoły na zewnątrz do hali. Brakuje nam w obiekcie hali także miejsca na magazyn sprzętu sportowego. Pomogło osobiste zaangażowanie p. Arnolda Joszko, który był inicjatorem i wnioskodawcą wykonania projektu w ramach wniosku do Budżetu Obywatelskiego Krapkowic w roku 2017, a teraz także przychylne decyzje burmistrza Andrzeja Kasiury i Rady Miejskiej o przyznaniu środków na budowę” – mówi dyrektor J. Jeż.

Budowa łącznika z magazynem i pomieszczeniem pomocniczym o powierzchni całkowitej 135,41m² obejmuje także likwidację zadaszenia przed szkołą oraz wykonanie nowego głównego wejścia do łącznika, które będzie jednocześnie nowym, głównym wejściem do szkoły i hali, ponadto wykonanie rampy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, zarówno z przodu, jak i od strony boiska. Termin zakończenia całości zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ustalono na dzień 15.11.2021r., ze względu na poprawność procesu budowlanego zastrzeżono, że stan surowy otwarty tzn. wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji dachu, pokrycie dachu nastąpi w terminie do końca maja 2021.

Nowy Sołtys i rada sołecka


Żywocice zdecydowały! W trakcie Zebranie Wiejskiego, które odbyło się w poniedziałek 25 marca, mieszkańcy Żywocic, zadecydowali, iż  funkcję Sołtysa obejmie Anna Wojtala, która schedę przejmie po swoim ojcu Szczepanie Brysiu.

To pierwsza w historii miejscowości kobieta, której mieszkańcy powierzyli tak ważne zadanie. Wybrano także nową 9-osobową Radę Sołecką, której Przewodniczącym został Tomasz Namysło. W skład rady wybrano ponadto: Hubert Gałeczka, Szczepan Bryś, Monika Kicka, Andrzej Namysło, Roman Olbrich, Jan Wieszołek, Kewin Dresler i Mateusz Niesporek.

W trakcie Zebrania Przewodniczący Rady Miejskiej Arnold Joszko i Burmistrz Andrzej Kasiura złożyli podziękowania ustępującemu sołtysowi. W dowód uznania za 25 lat pełnienia funkcji Sołtysa Szczepan Bryś uhonorowany został Honorowej Nagrody, której symbolem jest prawdopodobnie najstarszy budynek w Żywocicach, liczący około 300 lat żywocicki wiatrak.

Życzymy Pani Sołtys i całej Radzie Sołeckiej wielu ciekawych inspiracji, pomyślności i życzliwości ze strony Mieszkańców.

W trakcie zebrania poruszono wiele ważnych spraw dla mieszkańców. Radny Arnold Joszko poinformował o pozytywnym rozstrzygnięciu w sprawie planowanej gazyfikacji miejscowości, burmistrz Andrzej Kasiura poinformował o najbliższych planach związanych z budową łącznika przy szkole podstawowej oraz o planach budowy Mostu Południowego, który miałby zostać zlokalizowany pomiędzy Żywocicami a Obrowcem. Inne nurtujące mieszkańców tematy to między innymi możliwość zamontowania progów zwalniających na ul. Średniej w okolicach siłowni, konieczność zamontowania luster dla kierowców przy skrzyżowaniu ulicy Średniej i Zielonej oraz ulicy Józefa i Kozielskiej. Ponadto poprawa nawierzchni ulicy Krapkowickiej (drogi wojewódzkiej nr 416), jak też po raz kolejny zgłaszany problem niedziałającego monitoringu na tej ulicy. Zastrzeżenia wielu budziły zbyt mała ilość lamp oświetlających ulice, jak też w niektórych przypadkach ich złe podwieszenie na słupach.